Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Podstawy automatyki i sterowania III

Podstawy automatyki i sterowania III

Wykład

Dr Andrzej Chmielniak

Ćwiczenia

Dr Andrzej Chmielniak; Mgr inż. Edyta Rola

Materiały do pobrania

     

Numer i typ przedmiotu

NK361, przedmiot kierunkowy (AiR)

Poziom i semestr studiów

Studia inżynierskie, semestr V
 

Rodzaj zajęć i punkty ECTS

W - 2, C - 2, ECTS - 5

Wymagania wstępne

Zakres materiału objęty przedmiotami: podstawy automatyki i sterowania I, podstawy automatyki i sterowania II.

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie metod opisu i analizy układów wielowymiarowych w przestrzeni stanu. Rozszerzenie podstawowych metod analizy układów sterowania o elementy związane z opisem układów nieliniowych. Wprowadzenie opisu układów dyskretnych.

Program przedmiotu

 • Opis systemów sterowania w przestrzeni stanów.
 • Analiza macierzowa systemów sterowania.
 • Pojęcia Sterowalności i obserwowalności.
 • Projektowanie regulatorów w przestrzeni stanów.
 • Pojęcie Obserwatora Stanu i Analiza układów ze sprzężeniem zwrotnym od zmiennych stanu.
 • Stabilność w sensie Lapunowa.
 • Wstęp do systemów nieliniowych.
 • Wprowadzenie transformaty Z.
 • Wstęp do sterowania dyskretnego.
 • Wstęp do projektowania regulatorów dyskretyzowanych.
 • Zasada regulacji predykcyjnej.
 • Warstwowa struktura układów sterowania.

Zalecane lektury

Materiały do pobrania