dr Andrzej Chmielniak

Stopień naukowy

Dr inż.

Stanowisko

Starszy wykładowca

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 75 08
E-mail: achmiel(at)meil.pw.edu.pl

Gmach Środkowy Lotniczy, pokój 205

Konsultacje

 
achmielniak

Zainteresowania naukowe

 • Roboty mobilne
 • Systemy czasu rzeczywistego,
 • Sterowanie, automatyka, mikrokontrolery

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

Rozdziały w książkach
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Development of Two-legged Robot, w: Lecture Notes in Control and Information Sciences, Robot Motion and Control 2009, Springer, ss. 165-174.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Biologically Inspired Motion Synthesis Method for Two-legged Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges, World Scientific 2009, ss. 181-188.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Synthesis of Control Law Considering Wheel-Ground Interaction and Contact Stability of Autonomous Mobile Robot, w: Mobile Robotics: Solutions and Challenges, World Scientific, 2009, ss. 1039-1046.
 • Chmielniak A.: Chód dwupodporowy maszyny kroczącej: ocena doświadczalna, w: red. K. Tchoń, C. Zieliński, Problemy Robotyki, z.166, WPW Warszawa 2008, ss. 205-214.
 • Zielińska T., Chmielniak A. Jańczyk Ł., Educational Walking Robots. w: Ed. K. Kozłowski, Robot Motion and Control 2007, Springer-Verlag London 2007, pp.321-340
 • Chmielniak A. Robot dispersion and collision avoidane in a team of inspection mobile robots. in: red. K. Tchoń, Postępy Robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne, WKŁ Warszawa 2005, pp. 243-262 (in Polish)
 Publikacje konferencyjne
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Control Law Synthesis for Slip Reduction of Wheeled Robot, w: ROMANSY 18, Robot Design, Dynamics and Control, Proceedings of the 18th CISM-IFFT0MM Symposium, Springer 2010, ss. 339-346.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: How the compliant foot supports the symmetrical gaits, w: Emerging Trends in Mobile Robotics, Proceedings of the 13th International Conf. on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, World Scientific 2010, ss. 475-482.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Controlling the slip in mobile robot, w: Emerging Trends in Mobile Robotics, Proceedings of the 13th International Conf. on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines, World Scientific 2010, ss. 13-20.
 • Zielińska T., Chmielniak A.: Tutorial 1: Whelled mobile robots and walking machines drives. Humanoids and multi-legged walking robots., w: Proceedings of AI-METH Workshop on Problems of mobile robotics / AI-METH Series Dept. of Fundamentals of Machinery Design, Silesian Univ. of Technology, 2008, ss. 7-39.