Sieci neuronowe

Charakterystyka przedmiotu

Wykład    
dr Andrzej Kordecki    
Numer i typ przedmiotu Poziom i semestr studiów Rodzaj zajęć i punkty ECTS
NK385, przedmiot kierunkowy (AiR) oraz specjalnościowy (MiBM-MS, E-SIwE) Studia inż., sem. III (AiR, MiBM-MS)
Studia mgr., sem. II (E-SIwE)
W - 2, ECTS - 3

Materiały do pobrania

Wymagania wstępne

 • Znajomość analizy matematycznej w zakresie wykładanym na wcześniejszych latach studiów.
 • Posiadanie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie metod numerycznych i języków programowania.

Cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotnymi cechami sztucznych sieci neuronowych, z podstawami algorytmów wykorzystywanych w dziedzinie sztucznych sieci neuronowych, z przykładami zastosowań praktycznych ze wskazaniem zalet i ograniczeń oraz przygotowanie do samodzielnego formułowania i rozwiązywania zagadnień z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Program przedmiotu

 • Wprowadzenie — podstawowe idee, historia, zastosowania.
 • Opis neuronu, podstawowe charakterystyki. Struktury sieci neuronowych – sieci statyczne i dynamiczne.
 • Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu statycznym oraz dynamicznym. Systemy typu black-box oraz gray-box. Zastosowanie sieci do kategoryzacji oraz wizualizacji.
 • Zasady i algorytmy procesu uczenia sieci.
 • Zasady doboru danych wejściowych, normalizacja danych, dobór modelu sieci.
 • Przykłady zastosowań — agregacja (klasteryzacja) informacji, analiza (rozpoznawanie) obrazów, układy decyzyjne, układy sterowania.

Zalecane lektury

 • R. Tadeusiewicz, T. Gąciarz, B. Borowik i B. Leper, Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, Polska Akademia Umiejętności, 2007.
 • G. Dreyfus, Neural Networks: Methodology and Applications, Springer, 2005.
 • C. M. Bishop, Neural Networks for Pattern Recognition, Oxford University Press, 1995.
 • R. A. Kosinski, Sztuczne sieci neuronowe: dynamika nieliniowa i chaos, WNT, 2009.
 • M. Nørgaard, O. Ravn, N.K. Poulsen i L.K. Hansen, Neural Networks for Modelling and Control of Dynamic Systems, Springer, 2003.
 • J.A. Freeman, Neural Networks with Mathematica, Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

Materiały do pobrania