Start / Pracownicy / mgr Tomasz Barczak

mgr Tomasz Barczak

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Zainteresowania naukowe

  • Komputerowe metody mechaniki
  • Kinematyka i dynamika układów wieloczłonowych

Kontakt

Tel.: (+48 22) 234 15 48
Fax: (+48 22) 234 75 13
E-mail: tbarczak(at) meil.pw.edu.pl

Gmach Środkowy Lotniczy, pokój 022

Konsultacje
tbarczak

Zajęcia dydaktyczne

  • Mechanika

Wybrane publikacje