mgr Marcin Pękal

Stopień naukowy

Mgr inż.

Stanowisko

Doktorant

Kontakt

Tel.: (+48) 22 234 79 25
E-mail: mpekal(at)meil.pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 232

Konsultacje
 
mpekal

Zainteresowania naukowe

  • Robotyka
  • Analiza układów wieloczłonowych

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

Artykuły w czasopismach
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: A Kinetostatics-Based Study of Uniqueness of Reactions and Drives in Robotics. Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, no. 2, 2017, pp. 21-30, DOI:10.14313/JAMRIS_2-2017/13
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: Comparison of Natural Complement Formulations for Multibody Dynamics. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, vol. 54, no. 4, 2016, pp. 1391-1404, DOI:10.15632/jtam-pl.54.4.1391
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: Comparison of selected formulations for multibody system dynamics with redundant constraints. Archive of Mechanical Engineering, vol. 63, no. 1, 2016, pp. 93-112, DOI:10.1515/meceng-2016-0005
Rozdziały w książkach
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: Badanie jednoznaczności reakcji i napędów w robotyce metodą kinetostatyki, w: Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (red.), Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, nr 195. Postępy Robotyki, 2016, OWPW, tom I, ss. 155-164
Publikacje konferencyjne
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz: Nullspace Method for the Reaction Forces Uniqueness Analysis in Rigid Multibody Systems with Redundant Nonholonomic Constraints. Proceedings of International Interdisciplinary PhD Workshop 2017, Łódź, Poland, September 9-11, 2017. ISBN 978-83-7283-858-2.
  • Pękal Marcin, Frączek Janusz, Tomulik Paweł: Solvability of reactions and inverse dynamics problem for complex kinematic chains. Proceedings of 21st IEEE Conference on Method and Models in Automation and Robotics, 2016, pp. 1-6, DOI:10.1109/MMAR.2016.7575078