Start / Pracownicy / dr Mirosław Świetlik

dr Mirosław Świetlik

Stopień naukowy

 Dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

Zainteresowania naukowe

Konstrukcje mechaniczne, biomechanika, automatyka i sterowanie.

Kontakt

Tel.: (+48 22) 622 38 76

Fax: (+48 22) 234 75 13
E-mail: mswiet (at) meil.pw.edu.pl

Gmach Nowy Lotniczy, pokój 234

Konsultacje

mswietlik

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje 

Publikacje konferencyjne
 • Świetlik M., Rzymkowski C.: Analysis of the possibilities of improving the safety of children transported in passenger cars in pivoted child seat systems. 6th World Congress of Biomechanics, 1 - 6 August 2010, Singapore.
 • Świetlik M., Rzymkowski C.: Studies on potential safety improvement of a child in a car with the use of the idea of Anecia safety capsule. XII International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics, July 2nd - 4th 2009, Cape Town, South Africa.
 • M. Świetlik: Analysis of mechanical properties of a certain type membrane coupling, Proceedings of the 11th World Congress in Mechanism and Machine Science, 2004, Tianjin, China, volume 1, pp 343-347.
 • M. Świetlik: A model of a new kind one-piece membrane coupling, First International Symposium on Mechatronics , Advanced Driving Systems, Chemnitz, Germany, 2002, pp 627-633.
 • A. Olędzki, I Siwicki, B. Szymczak, M. Świetlik: Walking orthosis for paraplegics with electric drive – WALKAGAINTME, The Scientific – Practical Seminar “BIOMDLORE’01” Vilnius Technical University, 2001.
 • A. Olędzki, I Siwicki, M. Świetlik – ‘Modele wersji dziecięcej Parapodium PW z napędem elektrycznym” Politechnika Warszawska, Priorytetowy Program Naukowo-Badawczy BIOINŻYNIERIA, 2000, zeszyt 3, str. 93-98
 • M. Świetlik: Finite elements analysis of mechanical properties of a certain type flexible membrane coupling, Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Jachranka 2000. str. 401-406.
 • M. Świetlik, K. Mianowski: Model matematyczny sprzęgła membranowego własnej konstrukcji, Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Białystok-Białowieża 1996.
 • A.Olędzki, M. Świetlik: Modelowanie i symulacja komputerowa mechanizmu krzywkowego automatu do produkcji żarówek, Przegląd Mechaniczny 15/1992.
 • A.Olędzki, M. Świetlik: Multi impact wrenches and their vibrational effects on the man-operator, 2-nd CISM - IFToMM Symposium ”Man under vibration”, Moscow 1985.
 • A.Olędzki, M. Świetlik – „Maszyna Obciążnikowa 500kN - Państwowy Wzorzec Siły”,VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa TMM, Kraków 1980.
 • B. Białkowicz, T. Klimowicz, A. Olędzki, M. Świetlik: Changes of the dynamic properties of the real cam profile during its wear, Proceedings of the Fifth World Congress on Theory of Machines and Mechanisms, Montreal 1979.