Start / Laboratorium Robotyki / Elementy laboratorium badawczego robotyki / Zestaw detali

Zestaw detali

Zestaw przykładowych detali wraz ze stołami ustalającymi.

Stolik_01

Stół ustalający z detalami

Do celów badawczych przygotowano zestaw przykładowych detali, wykonanych z aluminium. Do tych detali dopasowane zostały łapki do chwytaków, z którymi dostarczono nam chwytaki. W celu dokładnego ustalenia położenia detali (przy braku współpracy z systemem wizyjnym) wykonane zostały dwa stoły z kołkami ustalającymi przykładowe detale.