Mały robot mobilny

Mały robot mobilny

Mały robot mobilny z manipulatorem

Pioneer

Mały robot mobilny Pioneer

Robot mobilny Pionier P3-DX firmy Adept MobileRobots jest wyposażony w napęd różnicowy 3-kołowy i jest przeznaczony do ruchu wewnątrz pomieszczeń. Robot jest wyposażony w miniaturowy manipulator o 6 stopniach swobody (w tym jeden stopień swobody chwytaka). Robot rozpoznaje otoczenie za pomocą laserowego skanera odległości, ruchomej kamery wideo, ultradźwiękowych czujników odległości, czujników bezwładnościowych i zderzaków. Na pokładzie robota zainstalowany jest komputer klasy PC z oprogramowaniem nawigacyjnym. Możliwe jest zdalne sterowanie robota poprzez joystick przewodowy oraz sieć WiFi. Robot pozwala na przygotowanie i uruchomienie własnego oprogramowania sterującego przez użytkownika.