Start / Dydaktyka / Prowadzone przedmioty / Probabilistyka i metody statystyczne

Probabilistyka i metody statystyczne

Wykład i ćwiczenia

Prof. Janusz Frączek

 

Materiały do pobrania

     

Numer i typ przedmiotu

NK310, przedmiot kierunkowy (Energetyka)

Poziom i semestr studiów

Studia stacjonarne II stopnia

Rodzaj zajęć i punkty ECTS

W - 1, C - 1, ECTS - 2

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień z zakresu Analizy I i niektórych działów Analizy II.

Cele przedmiotu

Podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie analiz statystycznych dostępnych danych, podstaw planowania eksperymentu, prowadzenia pomiarów oraz opracowania ich wyników.

Program przedmiotu

 • Pojęcia wstępne: przestrzeń probabilistyczna, prawdopodobieństwo warunkowe, niezależność zdarzeń.
 • Zmienne losowe, wartość oczekiwana, wariancja.
 • Rozkłady zmiennych losowych.
 • Prawa wielkich liczb.
 • Twierdzenia graniczne, przykłady zastosowań technicznych.
 • Estymacja hipotezy i testy statystyczne.
 • Podstawowe pojęcia procesów stochastycznych. Łańcuchy Markowa.
 • Planowanie eksperymentu w przykładach technicznych.
 • Specjalizowane narzędzia do analiz statystycznych (MATLAB/Statistical Toolbox, STATISTICA).
 • Przykłady analiz z wykorzystaniem tych narzędzi.

Zalecane lektury i programy

 • Oderfeld J.: Matematyczne podstawy prac doświadczalnych, WPW, 1980.
 • Plucińska A.: Rachunek prawdopodobieństwa, WNT 2000.
 • Pakiety komputerowe: MATLAB, Statistica, LabView

Materiały do pobrania