Start / Dydaktyka / Prace przejściowe / Archiwum prac przejściowych

Archiwum prac przejściowych

Archiwalne tematy prac przejściowych

Temat Osoba do kontaktu

Opracowanie prostego egzoszkieletu wpomagającego funkcje dłoni w zakresie chwytania przedmiotów

 • Egzoszkielet przeznaczony dla osób o ograniczonej (np. na skutek wylewu) zdolności chwytania i utrzymywania przedmiotów.
 • Zadaniem egzoszkieletu jest wspomaganie użytkownika w wykonywaniu codziennych czynności (np. przygotowywanie i spożywanie posiłków.
 • Egzoszkielet powinien być lekki, niezawodny, możliwie estetyczny.
 • Koszt wykonania -- kilkaset złotych.
Dr hab. Cezary Rzymkowski

Analiza biomechaniczna kończyny górnej w czasie gry na gitarze 

 • Przeprowadzenie analizy kinematycznej kończyny górnej, ze szczególnym uwzględnieniem dłoni i nadgarstka, dla różnych technik gry.
 • Podjęcie próby oceny obciążeń dłoni i nadgarstka.
 • Analiza porównawcza z danymi literaturowymi na temat problemów medycznych związanych z intensywną, długotrwałą grą na gitarze
 

Wykorzystanie sieci neuronowych w analizie obrazów

 • Opracowanie aplikacji do wyróżniania twarzy z obrazów o różnym stopniu złożoności.
 • Podjęcie prób wykorzystania wyników z pierwszego punktu, np. do oceny liczby zgromadzonych osób, emocji itp.
 
   

Projekt skanera 3D na robocie Fanuc M10ia

 • Zastosowanie dalmierza laserowego montowanego na końcówce robota.
 • Wykorzystanie pozycjonera obrotowego do obracania skanowanego detalu, pomiar detalu z różnych pozycji.
 • Pozycja robota zadawana z zewnętrznego komputera i tworzenie chmury punktów opisujących skanowany detal.

Dr Krzysztof Mianowski

Mgr Tomasz Barczak

Projekt szybkozłączki do chwytaków

 • Projekt i budowa modelu wirtualnego.
 • Zaproponowanie systemu łączenia, podłączenie do systemu bezpieczeństwa robota.
 • Budowa modelu fizycznego
 

Projekt chwytaka z szybkozłączką i systemem zabezpieczającym

 • Projekt i zastosowanie mechanizmu szybkozłączki pozwalającego na szybki montaż i demontaż chwytaka lub innych urządzeń.
 • Przygotowanie modelu chwytaka, przygotowanie projektu układu elektronicznego odpowiadającego za prace chwytaka.
 • Podłączenie projektowanego układu do systemu bezpieczeństwa robota.
 

Przygotowanie instrukcji użytkownika do środowiska symulacyjnego Fanuc

 • Przygotowanie instrukcji pod kątem użytkownika systemu symulacyjnego robota.
 • Przygotowanie wirtualnego modelu stanowiska do badań robota.
 
   

Modyfikacja oprogramowana wybranego robota mobilnego

 • Zapoznanie się z konstrukcją robota.
 • Zapoznanie się z istniejącym programem sterującym.
 • Sformułowanie założeń odnośnie nowego oprogramowania.
 • Implementacja oprogramowania.
 • Badania eksperymentalne robota sterowanego wykonanym oprogramowaniem.
 • Przygotowanie dokumentacji przeprowadzonych prac.
Dr Andrzej Chmielniak
   

Projekt 2-kanałowego pomiaru prędkości obrotowej w stanowisku laboratoryjnym

 • Dostosowanie impulsatorów do modułu pomiarowego  NI USB 6221.
 • Opracowanie aplikacji LabVIEW do pomiaru prędkości  wirujących tarcz.
 • Przeprowadzenie testów na stanowisku laboratoryjnym TMM.
 •  Modernizacja instrukcji do ćwiczenia studenckiego.
Dr Mirosław Świetlik
   

Analiza wpływu prędkości zderzenia oraz właściwości geometrycznych i materiałowych na poniesienia poważnych obrażeń przez pieszego

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym (prosty model pojazdu, model manekina pieszego, zadane wymuszenie, parametry materiałowe).
 • Przegląd literatury.
 • Sprawdzenie wpływu na kryteria obrażeń różnych sztywności nadwozia, wysokości położenia maski czy zderzaka.
Mgr Edyta Rola

Ocena wpływu wybranych parametrów na poziom bezpieczeństwa kierowcy/ pasażera podczas dachowania

 • Praca z opracowanym modelem referencyjnym.
 • Praca z modelem referencyjnym (prosty model pojazdu, spozycjonowany model manekina kierowcy/ pasażera, zadane wymuszenie, parametry materiałowe itd.).
 • Własne propozycje modyfikacji modelu.
 • Oszacowanie ryzyka powstania obrażeń w analizowanych przypadkach.