Start / Pracownicy / Janusz Frączek

Janusz Frączek

Stopień naukowy

Prof. dr hab. inż.

 

Stanowiska

 • Profesor Politechniki Warszawskiej
 • Kierownik Zakładu Teorii Maszyn i Robotów
 

Zainteresowania naukowe

 • Komputerowe metody mechaniki
 • Kinematyka i dynamika układów wieloczłonowych
 • Robotyka
 • Biomechanika

Kontakt

Tel.: (+48 22) 234 71 36
Fax: (+48 22) 234 75 13
E-mail: jfraczek (at) meil.pw.edu.pl
Gmach Nowy Lotniczy, pokój 322

 

Konsultacje

jfraczek

Zajęcia dydaktyczne

Wybrane publikacje

 
Książki
 
Publikacje w czasopismach
 
Rozdziały w książkach
 • Frączek J., Surowiec M., Wojtyra M.: Multibody Modelling of a Tracked Robot’s Actuation System. Aerospace Robotics, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Sąsiadek J. (Ed.), 75-93, Springer 2013.
 • Frączek J., Surowiec M., Wojtyra M.: Model symulacyjny układu napędowego robota gąsienicowego. Postępy Robotyki. Tom I, red. K. Tchoń i C. Zieliński, 179-188, OWPW, Warszawa 2012.
 • Frączek J., Wojtyra M.: Application of General Multibody Methods to Robotics. Multibody Dynamics. Computational Methods and Applications. Arczewski K., Blajer W., Frączek J., Wojtyra M. (Eds.), Springer 2011, pp. 131-152.
 • Tomulik P., Frączek J.: Modelowanie układów mechanicznych z wykorzystaniem podziału na podukłady. Teoria Maszyn i Mechanizmów, red. J. Wojnarowski i I. Adamiec-Wójcik, Wydawnictwo ATH, Bielsko Biała 2008, pp. 169-176.
 • Wojtyra M., Frączek J.: Model symulacyjny robota równoległego uwzględniający układ sterowania i dynamikę napędów. Problemy Robotyki. Tom I, red. K. Tchoń i C. Zieliński, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008, pp. 305 - 314.
 • Arczewski K., Frączek J.: Aircraft Subsystem Modelling using Different MBS formalisms. Multibody Dynamics, Computational Methods and Applications, ed. Garcia Orden J.C., Goicolea J.M., Cuadrado J. Springer, 2007, pp. 201-220.
 • Malczyk P., Frączek J.: Analiza dynamiczna złożonych zamkniętych łańcuchów kinematycznych. Postępy robotyki. Sterowanie, percepcja i komunikacja, red. K. Tchoń, WKiŁ, Warszawa 2006, pp.47-57.
 • Wojtyra M., Frączek J.: Reakcje w mechanizmach z więzami nadmiarowymi. Teoria Maszyn i Mechanizmów, red. J. Wojnarowski i M. Galicki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, pp. 134-140.
 • Malczyk P., Frączek J.: Zastosowanie metod rekursywnych do analizy dynamicznej mechanizmów przestrzennych. Teoria Maszyn i Mechanizmów, red. J. Wojnarowski i M. Galicki, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, pp. 125-130.
 
Publikacje konferencyjne
 • Wojtyra M., Frączek J.: Constraint Reactions in Multibody Systems with Redundant Nonholonomic Constraints. The 2nd Joint International Conference on Multibody System Dynamics, 13 stron (PDF), Stuttgart, Germany, May 29 - June 1, 2012.
 • Wojtyra M., Frączek J.: Overconstrained multibody systems – known and emerging issues. EUROMECH Colloquium 524. Multibody system modelling, control and simulation for engineering design – Program and abstracts, 62-63. University of Twente, Enschede, Netherlands, February 27–29, 2012.
 • Wojtyra M., Frączek J.: A comparison of various methods of redundant constraints handling in multibody system simulations. ASME Conference Proceedings, Vol. 4: 8th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control, 95-104, Washington, USA, August 29-31, 2011.
 • Malczyk P., Frączek J.: Parallel efficiency of Lagrange multipliers based divide and conquer algorithm for dynamics of multibody systems. In Proceedings of the ASME 2011 IDETC/CIE Conferences, 8th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control, Washington DC, USA, August 29-31, 2011.
 • Malczyk P., Frączek J., Tomulik P.: A parallel algorithm for constrained multibody system dynamics based on augmented Lagrangian method with projections. In Proceedings of the ECCOMAS Multibody Dynamics 2011 Thematic Conference, Brussels, Belgium, July 4-7, 2011.2011.
 • Frączek J., Surowiec M., Wojtyra M.: A simulation study of a mobile robot with self-locking speed reducers. Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference Multibody Dynamics 2011 (CD-ROM), 19 stron, Brussels, Belgium, July 4-7, 2011.
 • Wojtyra M., Frączek J.: Joint reactions in overconstrained rigid or flexible body mechanisms. Proceedings of the ECCOMAS Thematic Conference Multibody Dynamics 2011 (CD-ROM), 15 stron, Brussels, Belgium, July 4-7, 2011.
 • Wojtyra M., Frączek J.: Modelling and Simulation of a Mobile Robot with Self-Locking Speed Reducers. Proceedings of the 13th IFToMM World Congress (CD-ROM), 8 stron, Guanajuato, Mexico, June 19-23, 2011.
 • Malczyk P., Frączek J., Cuadrado J., Parallel Index-3 Formulation for Real-Time Multibody Dynamics Simulations, The First Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2010, Lappeenranta, Finland, 25-27 May 2010.
 • Tomulik. P., Frączek J.: Simulation of Multibody Systems with the Use of Coupling Techniques: A Case Study. Proceedings (CD-ROM), Multibody Dynamics 2009, ECCOMAS Thematic Conference, 20 pages, Warsaw, Poland, June 29 – July 2, 2009
 • Frączek J., Wojtyra M.: Joint Reactions Solvability in Spatial MBS with Friction and Redundant Constraints. Proceedings (CD-ROM), Multibody Dynamics 2009, ECCOMAS Thematic Conference, 21 pages, Warsaw, Poland, June 29 – July 2, 2009.
 • Malczyk. P., Frączek J.: Lagrange Multipliers Based Divide and Conquer Algorithm for Dynamics of General Multibody Systems. Proceedings (CD-ROM), Multibody Dynamics 2009, ECCOMAS Thematic Conference, 24 pages, Warsaw, Poland, June 29 – July 2, 2009.
 • Frączek J., Wojtyra M.: Application of General Multibody Methods to Robotics. Proceedings (CD-ROM), Multibody Dynamics 2009, ECCOMAS Thematic Conference, 19 pages, Warsaw, Poland, June 29 – July 2, 2009.
 • Malczyk P., Frączek J.: The Performance Comparisons of Different Approaches for Forward Dynamics of Mechanisms. Proceedings (CDROM) of Multibody Dynamics 2007, Advances in Computational Multibody Dynamics, ECCOMAS Thematic Conference, Milan, 25-28 June 2007.
 • Wojtyra M., Frączek J.: Redundant Constraints Reactions in Rigid MBS with Coulomb Friction in Joints. Proceedings (CD-ROM), ECCOMAS Thematic Conference Multibody Dynamics 2007, 17 pages, Milan, Italy, June 25–28, 2007.
 • Davliakos I., Papadopoulos E., Frączek J., Wojtyra M.: The Influence of Dynamics Model Simplifications on an Electrohydraulic Stewart Platform Model-Based Control Process. Proceedings (CD-ROM), ECCOMAS Thematic Conference Multibody Dynamics 2007, 18 pages, Milan, Italy, June 25–28, 2007.
 • Wojtyra M., Frączek J.: Reactions of Redundant or Singular Constraints in Mechanisms with Rigid Links. Proceedings (CD-ROM) of the 12th IFToMM World Congress , June 18-21, Besançon, France, 2007.
 • Surowiec M., Frączek J.: Biomechanical analysis of shoulder joint movement by means of optimization methods. Proceedings (CDROM) of the 12th World Congress in Machine and Mechanism Science, June 18-21, Besancon, France, 2007.
 • Frączek J., Łazicki P., Leski A.: Dynamical analysis and experimental verification of military aircraft main landing gear using multibody methods. Proceedings (CDROM) of Multibody Dynamics 2005, Advances in Computational Multibody Dynamics, ECCOMAS Thematic Conference, Madrid, 21-24 June 2005.